Tammisaaren Puutarhapalvelu

Ekenäs Trädgårdsservice on perustettu 1989. Ekenäs Trädgårdsservice toimittaa ja toteuttaa erilaiset puutarhan rakentamiseen ja puutarhan ylläpitämiseen liittyvät palvelut - avaimet käteen palveluna. Ekenäs Trädgårdsservice toimii Raaseporin alueella – Tammisaari, Hanko ja Inkoo alueella. Ekenäs Trädgårdsservice on ammattitaitoinen puutarhapalvelu. Teemme työmme aina hymyn kera!

Lue lisää meidän puutarhapalveluista
Lue lisää meidän puutarhasuunnittelupalveluista
Löydä meidän yhteystiedot täältä

Jos tahdotte tehdä puutarhanne itse, mutta olette epävarmoja mitä tehdä, niin OTTAKAA YHTEYTTÄ MINUUN!

Tulen paikanpäälle katsomaan aluetta tai koko pihaa ja annan ohjeita ja neuvoja esim.

  • Mitä teidän tulee huomioida restaurointi työssä
  • Missä järjestyksessä työt suoritetaan
  • Hoitohjeita

Metsähoito ja lumityöt!

Kysy apua Loppelta - lue lisää!

Ekenäs Trädgårdsservice

Ekenäs Trädgårdsservice är grundat 1989. Ekenäs Trädgårdsservice levererar och förverkligar olika bygg- och underhållsprojekt i din trädgård – med nyckel i handen principen. Ekenäs Trädgårdsservice verkar i Raseborg – Ekenäs, Hangö och Ingåtrakten. Ekenäs Trädgårdsservice är en yrkeskunnig trädgårdsservice. Vi utför våra uppgifter med ett leende!

Läs mera om våra trädgårdstjänster
Läs mera om våra trädgårdsplaneringstjänster
Hitta våra kontaktuppgifter här

KONSULTATIONER:  OM Du/Ni vill och kan göra er trädgård själva – men, är litet osäkra HUR du/ni skall gå till väga – så KONTAKTA MIG!

Jag kommer och tittar på området på gården, eller på hela gården, och ger råd och tips om bl.a. - vad ni bör tänka på i anläggnings- eller restaureringsarbetet

  •  i vilken ordning ni bör utföra arbetena
  • skötselåtgärder.

 

 

Skogssvård och snöröjning!

Fråga hjälp av Loppe - läs mera!